Политика за поверителност. Защита на личните данни

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, Крафтериа ООД (Дружеството) отговаря на всички изисквания на (ЕС) 679/2016 (General Data Protection Regulation- GDPR), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и всички останали нормативни актове, от приложимата към момента регулация. Дружеството като събира единствено данни, необходими за изпълнението на услугите, предлагани на www.craftarea.me и ги пази отговорно и законосъобразно.

При регистрация в www.crafteria.me или чрез попълване на формуляр за поръчка всеки потребител се съгласява Крафтериа ООД да обработва личните му данни. Предоставените данни могат да се използват единствено за изпълнение на поръчката, включително за установяване на директен контакт с потребителя, в случай на въпроси, относно поръчката или доставката, както и за подобряване на обслужването на електронния магазин. Предоставените данни няма да бъдат редактирани, разпространявани под на трети лица или използвани за цели, различни от описаните, без  изричното предварително разрешение на притежателя им, освен в случаите, когато това се изисква по закон.

 II. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Крафтериа ООД събира и обработва личните данни, които потребителите предоставят във връзка с осъществяването на услугите на електронния магазин, включително и за следните цели: създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите; регистрация на участник в събитие, организирано от страна на Крафтериа ООД; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване за предоставяне на съответната услуга; изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугите, препоръки за подобряване на използването на интернет страницата, новини, промоции, разпродажби и др.

При обработка на предоставените лични данни, Крафтериа ООД спазва следните принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Крафтериа ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимните си интереси, а именно: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

III. Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от Крафтериа ООД

За извършване на направена поръчка Крафтериа ООД събира, обработва и съхранява следните лични данни: име и фамилия; e-mail; телефон за връзка; точен адрес за доставка и адрес за фактуриране. Обработването на личните данни се извършва в пълно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и GDPR. Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за осъществяване на желаната услуга. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – ще се прилага само спрямо потребители, които са заявили, че желаят да получават. Потребителите, абонирани за бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време като натиснат бутон „Отписване“ и следват указанията.[D1] 

За да изпълни предоставяните услуги, Крафтериа ООД събира индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон за връзка и точен адрес). Целта, за която се събират тези данни е: регистрация на потребител; осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на пратки към него, включително и при изразено желание за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения. Основание за обработка на тези индивидуализиращи личните данни е договорното отношение, което възниква между Крафтериа ООД и потребителя при приемането на общите условия, регистрация в уебсайта и закупуване на услуга /чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR/.

При желание на потребителя, последният може да предостави и допълнителни данни, с цел да попълни профила си. Тези данни не се изискват задължително от Крафтериа ООД и тяхното предоставяне зависи изцяло от желанието на потребителя. Такива данни например са посочване на рождена дата. Целта, за която се събират е единствено желание на потребителя да допълване на неговия акаунт. Основание за обработка на тези допълнителни лични данни е договорното отношение, което възниква между Крафтериа ООД и потребителя при приемането на общите условия, регистрация в уебсайта и закупуване на услуга /чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR/.

Крафтериа ООД обработва, събира и съхранява лични данни, относно използвания от потребителя IP адрес. Целта, за която се събират тези данни е подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основанията за обработка на тези данни е необходимостта за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.

Крафтериа ООД събира, обработва и съхранява лични данни за издаването на фактура на физическо лице. В случай, че потребителят желае да му бъдефактура в качеството му на физическо лице, следва да предостави своя единен граждански номер. Целта, за която се събира единният граждански номер е  издаване на фактура за извършване на плащания за предоставените услуги на craftеria.me  и електронния магазин. Основание за обработка на тези допълнителни лични данни е договорното отношение, което възниква между Крафтериа ООД и потребителя при приемането на общите условия, регистрация в уебсайта и закупуване на услуга /чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR/. 

Крафтериа ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Крафтериа ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

IV. Срок на съхранение на личните данни

Крафтериа ООД съхранява личните данни на потребителите за срок не по-дълъг от съществуването на профила на потребителя в уебсайта. След изтичането на този срок, Крафтериа ООД полага необходимите грижи за изтриването и унищожаването на всички лични данни. Крафтериа ООД следва да уведоми потребителя, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на договор или друго легитимно основание. Крафтериа ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрацията на потребителя.

V.  Предаване на личните данни за обработване

Крафтериа ООД може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Крафтериа ООД ще Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Данните, които Крафтериа ООД събира, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (“ЕИП”), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

VI. Права на потребителя при събирането, обработването и съхранението на личните данни

В случай, че потребителят не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Крафтериа ООД за конкретна или за всички цели на обработване, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. Крафтериа ООД може да поиска потребителят да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията на потребителя за използване на услугите, профилът на последния ще стане деактивиран.

Всеки потребител има право да изиска и получи от Крафтериа ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. Потребителят има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни. Крафтериа ООД предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с потребителя, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Крафтериа ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Всеки потребител може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, свързани с него директно през профила си в уебсайта или с отправяне на искане до Крафтериа ООД.

Всеки потребител има право да поиска от Крафтериа ООД изтриване на свързаните с него лични данни, а Крафтериа ООД има задължението да ги изтрие в  най-кратки срокове, когато е налице някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; потребителят е възразил срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на приложимо законодателство; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Крафтериа ООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражни правото си на „забравяне“, потребителят следва да писмено искане, изпратено до Крафтериа ООД, както и да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Крафтериа ООД. Крафтериа ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Потребителите имат право да изискат от Крафтериа ООД да ограничи обработването на свързаните с тях данни, когато: оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на Крафтериа ООД да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Крафтериа ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили са срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Крафтериа ООД имат преимущество пред интересите на потребителя.

Всеки потребител може по всяко време да види данните, които се съхраняват и обработват за него във връзка с използване на услугите на crafteria.me, директно през своя профил или с искане по имейл. Потребителят може да поиска от Крафтериа ООД директно да прехвърли личните му данни към посочен от него администратор, когато това е технически осъществимо.

Потребителите могат да поискат от Крафтериа ООД да ги информира относно всички получатели, на които личните им данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Крафтериа ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Потребителите могат да възразят по всяко време срещу обработването на лични данни от Крафтериа ООД, които се отнасят до тях, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

В случай, че Крафтериа ООД установи нарушение на сигурността на личните данни на свой потребител, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, дружеството е длъжно да го уведоми незабавно за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Крафтериа ООД не е длъжно да уведомява потребителите, в случаите когато: е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на потребителя; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

VII. Лица, на които се предоставят личните данни на потребителите

В зависимост от продуктите или услугите, избрани от потребителя и за целта на дейността по обработване на лични данни, Крафтериа ООД може да предоставя личните данни на потребителя на трети страни или власти за изпълнението на целите, съгласно посочените основания за обработване. Съгласно ЗЗЛД и GDPR Крафтериа ООД може да предава или да предоставя достъп до специфични лични данни на потребителите на следните видове получатели: Дружества от групата за управлението на поръчките; Търговски партньори за доставката на поръчаните продукти и услуги; Доставчици на куриерски услуги; Доставчици на платежни или банкови услуги; Доставчици на счетоводни услуги, за изпълнението на външни счетоводни услуги; Застрахователни дружества; Други трети страни, с които може да се разработва съвместни програми за предлагане и доставка на продукти и услуги; Публични власти

Крафтериа ООД гарантира, че ще предприеме всички дейности, за да се увери, че всички обработващи и трети страни ще въведат необходимите технически и организационни мерки, необходими за изпълнение на законовите изисквания на действащото законодателство, за осигуряването на всички права на потребителите. С приемането на общите условия на crafteria.me всеки потребител се съгласява изрично и дава своето съгласие, Крафтериа ООД да предаде личните данни нужни за осъществяване на доставките на горепосочените трети страни.

В случай на съмнения за нарушения относно личните данни на потребителите, всеки носител на права може да се обърне към компетентния надзорен орган, а именно: Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №, телефон: 02 915 3 518, e-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg .

Информация за бисквитки

Електронен магазин Crafteria.me използва „бисквитки“, с цел да подобри представянето на своите продукти, да осигури удобно и персонализирано пазаруване за своите клиенти, както и за статистически анализи. В този раздел може да намерите бърза и достъпна информация относно значението, целите на „бисквитките“, както и информация как можете да ги управлявате.

I. Значение и цел на „бисквитките“

“Бисквитките” са текстови файлове, които се съхраняват в браузъра или в паметта на компютър и/или мобилното устройство, при посещаване на уебсайтове.

Целта на „бисквитките“ е да направят посещението Ви в уебсайтовете персонализирано, така че да не е нужно да въвеждате своите данни отново при всяко посещение. Те позволяват на уебсайта да запомни Вашите действия и предпочитания за определен период от време. В следствие на това, не се налага да задавате всеки път данни, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Някои „бисквитки“ събират аналитична информация за поведението на потребителите.

Както е посочено и по-горе, има различни видове “бисквитки”. При посещението на Crafteria.me, едни идват директно от нашия онлайн магазин, а други – от трети страни, които поставят бисквитки на нашия сайт. Всички „бисквитки“  се съхраняват за различни периоди от време в браузъра или устройството Ви. Някои се изтриват от компютъра или устройството при затваряне на уеб браузъра или устройството, а други ще бъдат съхранявани на устройството, докато бъдат изрично изтрити от потребителя, или докато не достигнат своята дата на изтичане.

II. „Бисквитки“, използвани от Crafteria.me

„Бисквитките“, идващи от нашия онлайн магазин, така наречените „First Party Cookies“. Тяхната основна цел е запазването на информация за сесията, докато разглеждате продуктите или друга информация в магазина. Това позволява съхраняването на продуктите, които сте добавили в количката, осигурява възможен и лесен вход в потребителските профили, подсигуряване сигурността на сайта и статистическите анализи на посещаемостта. Без този тип „бисквитки“  Crafteria.me не би могъл да оперира с пълните си възможности и функционалности.

Други „бисквитки“, които Crafteria.me използва, идват от трети страни – Third Party Cookies. Този тип „бисквитки“ са насочени към други функционалности, които помагат, да се повиши нивото на предоставяната услуга. Съществуват бисквитки за анализ и статистика, бисквитки на социални мрежи и бисквитки за рекламни платформи.

Бисквитките за анализ и статистика помагат да се анализира използването на Crafteria.me и да се проследи ефективността на услугата и комуникацията.

Бисквитки на социални мрежи се интегрират от социални платформи като Facebook, Twitter, G+, Pinterest, YouTube и целят да осигурят или подобрят съдържанието на уебсайта. Моля, имайте предвид, че някои от тези платформи поставят бисквитки, които се използват още за неща като поведенческа реклама, анализи и проучване на пазара.

Бисквитки на рекламни платформи позволяват да изградим маркетинга си спрямо Вашите собствени интереси. Въпреки, че тези „бисквитки“ могат да следят посещенията на устройството Ви на нашия уебсайт и други сайтове, те не могат да Ви идентифицират лично.

 III. Управление на „бисквитките“.

Деактивирането и активирането на „бисквитки“ можете да управлявате чрез настройките на използвания браузър. Имате възможността да зададете своите предпочитания за всеки браузър и/или устройство. В случай, че искате да научите повече за “бисквитките”, как да ги контролирате, деактивирате или изтриете, за по-подробна информация, посетете www.aboutcookies.org