Пътешествието на Нели в света на плетенето започва на шега по време на първата й зима по майчинство. Постепенно се превърща в нейна страст, нейното лично време за бягство от реалността и средство за разтуха. А усмивките и радостта в очите на всяка зарадвана дама я изпълват с удовлетворение и желание за още нови предизвикателства.