Стъклодувно Ателие “Иван Станев”

Издухване, изработване и декорация на стъклени коледни украшения и други изделия от стъкло.