Драгомира Вълкова

Изящество и нежност в изкуството