Ателие Декор

Ателие Декор е социално предприятие, създадено през 2009г. Предприятието осигурява заетост за 5 човека с различните възможности в две основни направления – ръчна изработка на тематични сувенири и подаръци, вкл. корпоративни подаръци, и DECORbox – Кутия на въображението. По този начин те се изграждат като личности, развиват своите професионални, лични и социални умения, и се чувстват като част от обществото. Създателите на Ателие Декор вярват, че всеки може да намери своето място на пазара на труда и има право да работи. Вярват, че можем да сме единни в своето разнообразие и различие. Вярват, че ако слушаме сърцето си, можем заедно да направим света едно по-добро място за живот на нашите деца.